obehövlig

obehövlig
• överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • obehövlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fåfäng — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • fåfäng, kokett, egenkär, flärdfull, ytlig • egenkär, självbelåten, självupptagen, självklok, egocentrisk, fåfäng, egenrättfärdig, självisk, egoistisk • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • godtycklig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk • egenmäktig, självrådig, självsvåldig …   Svensk synonymlexikon

  • obefogad — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad,… …   Svensk synonymlexikon

  • onödig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig …   Svensk synonymlexikon

  • oumbärlig — • nödvändig, nödig, erforderlig, oundgänglig • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • livsviktig, avgörande, vital, väsentlig • livsviktig, avgörande, oumbärlig, vital, väsentlig …   Svensk synonymlexikon

  • överflödig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”